OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

งานจ้างผลิตของที่ระลึก
2 พฤศจิกายน 2559
 • ประเภท :
  การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 • รายละเอียดโครงการ :
  งานจ้างผลิตของที่ระลึก
 • สถานะโครงการ :
  เรียบร้อยแล้ว
 • ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่ประกาศ
  วันที่สิ้นสุด
  ผู้บันทึก
  TOR งานจ้างผลิตของที่ระลึก วันที่ประกาศ 2 พฤศจิกายน 2559  วันที่สิ้นสุด 4 พฤศจิกายน 2559  ผู้บันทึก Adisorn 
  ราคากลางงานจ้างผลิตของที่ระลึก วันที่ประกาศ 2 พฤศจิกายน 2559  วันที่สิ้นสุด 4 พฤศจิกายน 2559  ผู้บันทึก Adisorn 
  ประกาศผลงานจ้างผลิตของที่ระลึก วันที่ประกาศ 11 พฤศจิกายน 2559  วันที่สิ้นสุด ผู้บันทึก Adisorn