OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

งานจ้างศึกษาวิจัย หัวข้อ รูปแบบการเรียนรู้ สำหรับคนรุ่นใหม่
18 ตุลาคม 2559