OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างนักสื่อสารออนไลน์
7 ตุลาคม 2559
 • ประเภท :
  การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 • รายละเอียดโครงการ :
  จ้างนักสื่อสารออนไลน์
 • สถานะโครงการ :
  เรียบร้อยแล้ว
 • ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่ประกาศ
  วันที่สิ้นสุด
  ผู้บันทึก
  ราคากลางงานจ้างนักสื่อสารออนไลน์ วันที่ประกาศ 7 ตุลาคม 2559  วันที่สิ้นสุด 13 ตุลาคม 2559  ผู้บันทึก Adisorn 
  TOR งานจ้างนักสื่อสารออนไลน์ วันที่ประกาศ 7 ตุลาคม 2559  วันที่สิ้นสุด 13 ตุลาคม 2559  ผู้บันทึก Adisorn 
  ประกาศผลงานจ้างนักสื่อสารออนไลน์ วันที่ประกาศ 19 ตุลาคม 2559  วันที่สิ้นสุด ผู้บันทึก Adisorn