OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง
23 กันยายน 2559
 • ประเภท :
  -
 • รายละเอียดโครงการ :
  เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง
 • สถานะโครงการ :
  เรียบร้อยแล้ว
 • ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่ประกาศ
  วันที่สิ้นสุด
  ผู้บันทึก
  TOR เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร วันที่ประกาศ 21 กันยายน 2559  วันที่สิ้นสุด 21 กันยายน 2559  ผู้บันทึก Adisorn 
  ราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร วันที่ประกาศ 21 กันยายน 2559  วันที่สิ้นสุด 22 กันยายน 2559  ผู้บันทึก Adisorn 
  ประกาศผลเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร วันที่ประกาศ 22 กันยายน 2559  วันที่สิ้นสุด ผู้บันทึก Adisorn