OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างพนักงานรับ-ส่งเอกสาร
8 กันยายน 2559
 • ประเภท :
  -
 • รายละเอียดโครงการ :
  จ้างพนักงานรับ-ส่งเอกสาร
 • สถานะโครงการ :
  เรียบร้อยแล้ว
 • ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่ประกาศ
  วันที่สิ้นสุด
  ผู้บันทึก
  ราคากลางจ้างพนักงานรับ-ส่งเอกสาร 08/09/2016 09/09/2016 Adisorn