OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวิดีโอให้ความรู้ด้านการเลือกอาชีพและทักษะในการประกอบอาชีพ
3 สิงหาคม 2559