OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด-เสื่อมสภาพ ครั้งที่3
16 กันยายน 2563
 • ประเภท :
  การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 • รายละเอียดโครงการ :
  ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด-เสื่อมสภาพ ครั้งที่3
 • สถานะโครงการ :
  อยู่ระหว่างดำเนินการ
 • ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่ประกาศ
  วันที่สิ้นสุด
  ผู้บันทึก
  ประกาศขายทอดตลาด (ครั้งที่ 3) วันที่ประกาศ 16 กันยายน 2563  วันที่สิ้นสุด ผู้บันทึก Adisorn 
  เอกสารแนบท้ายขายทอดตลาด (ครั้งที่ 3) วันที่ประกาศ 16 กันยายน 2563  วันที่สิ้นสุด ผู้บันทึก Adisorn