ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — Digital Age [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

9 ข้อควรปฏิบัติของพลเมืองดิจิทัลยุคใหม่

เพราะโลกดิจิทัลขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว การเป็นพลเมืองบนสังคมออนไลน์ที่เต็มไปด้วยความรับผิดชอบและพร้อมสร้างสรรค์เรื่องราวดีๆ คือสิ่งที่ทุกคนควรใส่ใจและปฏิบัติ เพราะโลกดิจิทัลขับเคลื่อนอย่างรวดเร็ว การเป็นพลเมืองบนสังคมออนไลน์ที่เต็มไปด้วยความรับผิดชอบและพร้อมสร้างสรรค์เรื่องราวดีๆ คือสิ่งที่ทุกคนควรใส่ใจและปฏิบัติ 9 ข้อควรปฏิบัติของพลเมืองดิจิทัลยุคใหม่ Digital Access สิทธิเท่าเทียมกันในการใช้อินเทอร์เน็ต Digital Commerce ซื้อขายออนไลน์แบบมีกติกา Digital Communication แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่เหมาะสม...
Pages: 1