ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — Creative food [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

ต่อยอด 5 ธุรกิจสร้างสรรค์สาขาอาหาร

ปัจจุบันคนรุ่นใหม่มีแนวโน้มหันมาทำธุรกิจส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น โดยธุรกิจอาหารถือว่าเป็นธุรกิจที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และก็ยังมีช่องว่างทางการตลาดที่ให้คนรุ่นใหม่ได้ใช้โอกาสและความคิดสร้างสรรค์นำทางไปสู่ความสำเร็จ พฤติกรรมของคนเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก ผู้ประกอบการต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคให้ทัน มาดูไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมของผู้คนในยุคนี้ ขนาดครอบครัวเล็กลง ทำให้ปริมาณและขนาดการซื้อเป็นลักษณะของครอบครัวเดี่ยว ความเท่าเทียมกันทางสังคมของผู้หญิง...
Pages: 1