OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ร่วมลงนาม MOU การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการในพื้นที่การเรียนรู้

99 | 29 มิถุนายน 2565
OKMD และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ร่วมลงนาม MOU การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการในพื้นที่การเรียนรู้
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD  โดย ดร.อธิปัตย์ บำรุง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ดร. ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ร่วมลงนามใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการในพื้นที่การเรียนรู้ เมื่อวันพุธที่  29 มิถุนายน  2565 ณ อาคารหอกลางน้ำ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายาดร.อธิปัตย์ บำรุง กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่ OKMD จะได้ร่วมกับ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการทำกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์องค์ความรู้ด้านดนตรี ตลอดจนศาสตร์และศิลป์แขนงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมุ่งหวังให้ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการกระตุ้นและปลูกฝังให้เกิดความสนใจใฝ่รู้ รักในการแสวงหาความรู้ อันเป็นคุณลักษณะสำคัญที่เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) อีกทั้ง จะได้ร่วมกันพัฒนาแหล่งเรียนรู้เครือข่ายด้านดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ให้มีการใช้ประโยชน์ในรูปแบบใหม่ด้วยการจัดกิจกรรมที่ออกแบบมาให้น่าสนใจ ชักชวนให้คนเข้ามาแสวงหาความรู้ และส่งเสริมให้เกิดการสร้างและใช้พื้นที่การเรียนรู้ เผยแพร่ความรู้ที่มีอยู่ในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ไปสู่ผู้สนใจในแวดวงที่กว้างขึ้น ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นการยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และพื้นที่การเรียนรู้เครือข่ายด้านดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

OKMD ร่วมกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิด “ตู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์” Knowledge board

OKMD ร่วมกับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิด “ตู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์” Knowledge board

ศูนย์เรียนรู้ในลักษณะ Online Library เพื่อกระจายองค์ความรู้และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงการอ่านแก่ประชาชนและเยาวชน
OKMD และหน่วยงานภายใน ร่วมจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

OKMD และหน่วยงานภายใน ร่วมจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

OKMD ร่วมกับ Museum Siam และ TK Park ร่วมจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบสินค้าเกษตรและอาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบแก่ผู้ประกอบการและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดอุบลราชธานี
ไดโนแรพเตอร์ แอนด์ เดอะแก๊งค์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา

ไดโนแรพเตอร์ แอนด์ เดอะแก๊งค์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา

ชมไดโนเสาร์กว่า 20 ตัว และกิจกรรมที่น่าสนใจ ในงาน “ไดโนแรพเตอร์ แอนด์ เดอะแก๊งค์ ตะลุยพืชโบราณถิ่นล้านนา” ที่ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ สวนพฤกษศาสตร์ฯ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ข่าวและกิจกรรม