OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

OKMD จัดใหญ่! มอบรางวัลปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4

476 | 7 เมษายน 2565
OKMD จัดใหญ่! มอบรางวัลปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. (OKMD) จัดพิธีมอบรางวัลปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 “OKMD Book Cover Award 2022” เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้ ในการสร้างรากฐานที่เข้มแข็งให้กับประเทศชาติในอนาคต อีกทั้งยังเล็งเห็นคุณค่าเรื่องการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะปกหนังสือ ซึ่งเป็นประตูสู่การอ่าน จึงได้ร่วมกับสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT) จัด โครงการประกวดปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 เพื่อเป็นเวทีแห่งโอกาสให้สำนักพิมพ์และนักออกแบบปกหนังสือที่มุ่งมั่นเสนอผลงานให้เป็นที่ยอมรับสู่สายตาสาธารณชน
 
โดยภายในงานฯ นายโตมร ศุขปรีชา ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู้ OKMD ประธานจัดงาน ขี้นกล่าวถึงวัตถุประสงค์ ที่ครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม และอดีตประธานกรรมการ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ให้เกียรติขึ้นมอบโล่รางวัล ให้กับผู้ชนะรางวัลปกหนังสือสวยสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 พร้อมกิจกรรมการเสวนาจากเหล่าผู้ชนะและคนดังวงการหนังสือในหัวข้อ "Cover Matters ปกนั้นสำคัญไฉน” ณ เวทีกลาง งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติฯ สถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม และอดีตประธานกรรมการ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “เป็นการดีที่สังคมไทยจะได้เล็งเห็นคุณค่าเรื่องการออกแบบเชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะปกหนังสือ ซึ่งเป็นประตูสู่การอ่าน ผ่านเวทีแห่งโอกาสนี้ สำนักพิมพ์และนักออกแบบปกหนังสือล้วนมีความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลงานดีๆ ให้เป็นที่ยอมรับสู่สายตาสาธารณชน โดยการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ เพื่อกระตุ้นให้สังคมได้เห็นคุณค่าแห่งการออกแบบปกหนังสือ การอ่านนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากและการส่งเสริม สนับสนุน ช่วยกันสร้างวัฒนธรรมรักการอ่านเป็นอีกหนึ่งภารกิจของ OKMD และ PUBAT ที่มีประโยชน์อย่างยิ่ง ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 แล้ว OKMD ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้สำนักพิมพ์ทั่วประเทศ มีโอกาสส่งผลงานปกหนังสือที่มีความโดดเด่น สร้างสรรค์ในแง่มุมต่างๆ เข้าร่วมการประกวด เพื่อได้รับการเชิดชูและรับรู้จากประชาชน ซึ่งเป็นการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานปกหนังสือเพื่อนำเสนอต่อผู้อ่านครับ

และในโอกาสที่ OKMD ได้ก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 2 ของการก่อตั้ง เรามีความคาดหวังและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาให้เป็นองค์กรนำในการสร้างพลังแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่คนไทย ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญารูปแบบใหม่ เพื่อเป็นช่องทางแสวงหาความรู้ ทักษะ โอกาส และการมีส่วนร่วมของสังคมอุดมปัญญาและเพื่อเตรียมความพร้อมคนไทยให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับ”
  
นอกจากนี้ โครงการฯยังได้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวงการร่วมตัดสินผลงาน ซึ่งพิจารณาคัดเลือกและตัดสิน จำนวน 2 รอบ อันได้แก่ คุณสุรชัย พุฒิกุลาง นักสร้างสรรค์โฆษณาภาพนิ่ง (Illustrator) อันดับ 1 ของโลกแห่งบริษัท Illusion, ดร.เสรี นนทสูติ กรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม, รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP), คุณปัจฉิมา ธนสันติ อดีตอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา, คุณอาภาภรณ์ โกศลกุล “โสมชบา” คอลัมนิสต์ไทยรัฐ, ผศ.ดร.นิรมล เสรีสกุล ผู้อำนวยการศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง(UddC-CEUS) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจำภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดร.ปรเมธี วิมลศิริ ประธานกรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย, ดร.ณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ ผู้ก่อตั้ง และ CEO บริษัท สยามเมทริกซ์ คอนซัลติ้ง จำกัด และ คุณอานนท์ ไพโรจน์ ดีไซเนอร์ผู้ก่อตั้ง “Anon Pairot Design Studio”
 
โดยในปีนี้ ยังได้เสียงตอบรับจากสำนักพิมพ์ทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ทั้งสิ้น 248 ปก ซึ่งผู้ชนะแต่ละประเภท จะได้รับเงินรางวัลๆ ละ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล แบ่งเป็น 5 ประเภทรางวัล ดังนี้

 • รางวัล Very Thai (เวรี่ไทย) : ปกหนังสือสวย งามวิจิตรในสไตล์ไทย แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ไม่ว่าจะรากเหง้า ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สังคม ความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ และมิติอื่นๆ ในความเป็นไทย
  จำนวนปกที่ร่วมเข้าประกวดทั้งสิ้น 25 ปก ผู้ชนะเลิศได้แก่
  หนังสือ: วัฒนธรรมและพฤติกรรมของไทย
  สำนักพิมพ์: มติชน   ผู้ออกแบบ: ณัฐชญาภรณ์ บุญมี

     
 • รางวัล Cute Cute (น่ารักยกกำลังสอง) : ปกหนังสือสวยแสนน่ารัก น่าเอ็นดู มีลักษณะ สีสัน ลวดลาย รูปแบบ หวานแหววและสดใส
  จำนวนปกที่ร่วมเข้าประกวดทั้งสิ้น 45 ปก ผู้ชนะเลิศได้แก่
  หนังสือ: ขนมปังของพรุ่งนี้ แกงกะหรี่เมื่อวันวาน
  สำนักพิมพ์: Bibli  ผู้ออกแบบ: จิรณรงค์ วงษ์สุนทร (jiranarong)

     

 • รางวัล Striking Stumble (สวยสะดุด) : ปกหนังสือสวยโดดเด่นบนแผง สะกดทุกสายตาให้เปิดอ่าน พลิกเล่มดู จนกระทั่งซื้อกลับบ้าน หรือแม้จะไม่ซื้อกลับบ้าน ก็ตาตรึงใจไปแสนนาน เข้าประกวดทั้งสิ้น 77 ปก ผู้ชนะเลิศได้แก่
  หนังสือ: Sasi's Mini Sketch Book JAPAN
  สำนักพิมพ์: ฟูลสต๊อป  ผู้ออกแบบ: คุณศศิ วีระเศรษฐกุล และ และสำนักพิมพ์ Fullstop

     

 • รางวัล Cool Creative (สร้างสรรค์สุดคูล) : ปกหนังสือเด่น เท่อย่างมีสไตล์ ด้วยไอเดียการออกแบบที่แปลกใหม่ สร้างสรรค์ มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่าง และท้าทายให้ผู้อ่านเปิดดู เข้าประกวดทั้งสิ้น  62 ปก ผู้ชนะเลิศได้แก่
  หนังสือ: ประยุทธ์ไม่ใช่สฤษดิ์
  สำนักพิมพ์: Illuminations Editions  ผู้ออกแบบ: rabbithood studio

     

 • รางวัล Best for Kids (ปกนี้เพื่อหนู) : ปกหนังสือที่ออกแบบเพื่อเด็กโดยเฉพาะ เหมาะสมสำหรับ กลุ่มเป้าหมายผู้อ่านอายุไม่เกิน 12 ปี ที่เปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ และเป็นสื่อที่กระตุ้นพัฒนาการของเด็กได้เป็นอย่างดี จำนวนปกที่ร่วมเข้าประกวดทั้งสิ้น 39 ปก ผู้ชนะเลิศได้แก่
  หนังสือ: ความจำยาวของปู่ขี้ลืม
  สำนักพิมพ์: ห้องเรียน  ผู้ออกแบบ: ลลนา มนัสสิริเกียรติ

     

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

กสศ. จับมือ OKMD ผลักดัน Mobile learning นำการเรียนรู้ไปให้ถึงเด็กยากจน ด้อยโอกาส ในพื้นที่ห่างไกล

กสศ. จับมือ OKMD ผลักดัน Mobile learning นำการเรียนรู้ไปให้ถึงเด็กยากจน ด้อยโอกาส ในพื้นที่ห่างไกล

กสศ. ร่วมกับ OKMD พร้อมด้วยหน่วยงานภายใน จัดลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จับมือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) จับมือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

พัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อสร้างความรอบรู้ในการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับคนทุกช่วงวัย

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหาร

การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหาร

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ร่วมกับ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาและจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบอาหาร
OKMD NSM จับมือ แกมมาโก้ เปิดเวทีการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2566

OKMD NSM จับมือ แกมมาโก้ เปิดเวทีการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ ประจำปี 2566

ร่วมเฟ้นหาสุดยอดเยาวชนไทยแข่งหุ่นยนต์ระดับโลกสู่การเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์ระดับนานาชาติ 7-9 พ.ย. 66 ณ สาธารณรัฐปานามา 

ข่าวและกิจกรรม