OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”

674 | 11 กันยายน 2564
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด” (on line workshop) เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ภายใต้โครงการจัดการองค์ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2564
 
การดำเนินการอบรมเป็นการอบรมรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Line Meeting จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 สิงหาคม - 6 กันยายน 2564 โดยจัดกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 กิจกรรมย่อย ได้แก่
  • การบรรยายหัวข้อ “การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”
  • เวิร์คชอปการออกแบบแนวคิดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตลาดเป้าหมาย
  • เวิร์คชอปการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (โดยแยกตามรายผลิตภัณฑ์)
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมจากวิสาหกิจชุมชน จำนวน 10 กลุ่ม จาก 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม สระแก้ว สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส และวิทยาลัยชุมชน จำนวน 6 จังหวัด รวมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 73 คน

การบรรยายหัวข้อ “การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด”


เวิร์คชอปการออกแบบแนวคิดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตลาดเป้าหมาย


เวิร์คชอปการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (โดยแยกตามรายผลิตภัณฑ์)

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ปี 2564

กิจกรรมทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ปี 2564

สบร. ได้พัฒนากระบวนการ ที่สอดคล้องกับแนวคิด "ต่อยอดอดีต" และ "สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต" โดยนำกระบวนการจัดการความรู้มาใช้ร่วมกับกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับความสามารถของชุมชน
 OKMD เปิดปฏิทินท่องเที่ยว ประกาศผลการคัดสรรสุดยอด 12 แหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ ขานรับนโยบายเปิดประเทศ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วไทย

OKMD เปิดปฏิทินท่องเที่ยว ประกาศผลการคัดสรรสุดยอด 12 แหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ ขานรับนโยบายเปิดประเทศ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วไทย

OKMD ได้จัดการสรรหาและประกาศ 12 สุดยอดแหล่งเรียนรู้สร้างสรรค์ประจำปี  เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการการท่องเที่ยวในประเทศ และกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็วที่สุด โดยเล็งเห็นความสำคัญในการยกย่อง เชิดชู และประกาศเกียรติคุณให้แก่แหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศ เพื่อกระตุ้นให้สังคมไทยได้รับรู้และเล็งเห็นถึงความสำคัญของแหล่งเรียนรู้
วช. และ สบร. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

วช. และ สบร. ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อบริหารจัดการองค์ความรู้จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม

เพื่อคัดกรองชุดข้อมูลองค์ความรู้ จัดทำเกณฑ์ในการคัดเลือกผลงานวิจัยร่วมกัน เผยแพร่ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะออนไลน์ 
สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวงรัชกาลที่ 9

สบร. น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการร่วมเผยแพร่โครงการในพระราชดำริที่ก่อให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืนแก่ประชาชนชาวไทย ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน ผ่าน 5 โครงการสำคัญ

ข่าวและกิจกรรม