The Knowledge vol.4 ฉบับที่ 4 | เมษายน-พฤษภาคม 2560


The Knowledge vol.4

นิตยสาร OKMD | เพิ่มพูนความรู้ | สร้างสรรค์ภูมิปัญญา
ฉบับที่ 4 | เมษายน-พฤษภาคม 2560 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

  • Content Industry อุตสาหกรรมดาวรุ่งแห่งทศวรรษ
  • Korean Wave วัฒนธรรมกินได้
  • ตลาดเพลงดิจิทัล วิกฤติ/โอกาส
  • Superstar University
  • รวมมิตรตัวเลขเศรษฐกิจบันเทิง
  • การต่อยอดอาชีพด้านภาพยนตร์
  • ความบันเทิงสมัยใหม่ มีผลต่อสมองของเราอย่างไร
  • นวัตกรรมความบันเทิงยุคใหม่
  • Edutainment กับการพัฒนาองค์ความรู้ในยุค 4.0