OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

เรือเอกลักษณ์น่านจำลอง

336 | 17 ธันวาคม 2558


ความรู้กินได้อื่นๆ

การทำเครื่องเงินชนเผ่า

การทำเครื่องเงินชนเผ่า

โดย นายพิเชฐ  สายบัวพัตร์
หมากสันทรายขายอัตลักษณ์

หมากสันทรายขายอัตลักษณ์

โดย พัชรวรรณ อำพันธ์ดี
เทียนสลักวัฒนธรรม

เทียนสลักวัฒนธรรม

โดย นายภควัต เกศบุรมย์

ศูนย์ความรู้กินได้