OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

การเลี้ยงต่อหัวเสือ

393 | 17 ธันวาคม 2557

ต่อหัวเสือเป็นแมลงมีพิษที่กินสัตว์เป็นอาหาร เช่น ตัวอ่อนแมลงอื่น ซากสัตว์ สร้างรังขนาดใหญ่เป็นรูปทรงกลม  มักอยู่ตามต้นไม้ใหญ่ พบได้ทุกภาคของประเทศไทย  เมื่อโตเต็มวัยลำตัวมีสีดำแต้มด้วยสีเหลือง หรืออาจมีสีน้ำตาล ท้องมีแถบสีส้มปนเหลือง มีปีกสีน้ำตาลบางใส 2 คู่ มีเขี้ยวที่กางออกทางข้าง 2 ข้าง ประกอบด้วย เพศผู้ซึ่งเจริญมาจากไข่ที่ไม่ได้รับการผสม และเพศเมียซึ่งเจริญมาจากไข่ที่ได้รับการผสม เป็นต่อราชินีและต่องาน  ต่อราชินีที่เป็นแม่ 1 ตัว ทำหน้าที่สืบพันธุ์ ในช่วงฤดูผสมพันธุ์จะมีต่อราชินีที่เป็นลูกอีกหลายตัวเพื่อสร้างรังใหม่  ต่องาน มีหน้าที่หาอาหาร ป้องกันรัง  ดูแลราชินี และตัวอ่อนภายในรัง  วงจรชีวิตมีพัฒนาการในระยะต่างๆ ที่สำคัญรวม 4 ระยะ คือ ระยะไข่ ระยะตัวอ่อนหรือหนอน ระยะดักแด้ และระยะตัวเต็มวัย

การเลี้ยงต่อหัวเสือ  ประกอบด้วยขั้นตอนสำคัญ ดังนี้

  1. การหาตัวต่อหรือแม่ต่อ  ในช่วงเดือน เมษายน - พฤษภาคม
  2. การล่อและการตามตัวต่อ  ใช้เนื้อสดเสียบไม้ และเนื้อสดผูกเชือกด้ายเล็กๆ ที่ปลายเป็นกระดาษสี
  3. การหารังต่อ  เมื่อทราบบริเวณที่ต่อทำรังแล้ว ก็ค้นหาจนเจอรังต่อ
  4. การนำต่อมาเลี้ยง  ตัดกิ่งไม้ที่มีรังต่อในเวลากลางคืน นำมาเลี้ยงหรือผูกไว้ในที่ที่จัดไว้
  5. การเก็บรังต่อ / ตัวอ่อน ขาย  ช่วงเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน จะมีรังต่อร้าง ตัดกิ่งเอารังมาเคลือบแล้วขายได้ ส่วนตัวอ่อนจะเก็บขายเมื่อรังต่อได้ขนาดพอเหมาะเท่าลูกฟุตบอลขนาดใหญ่ขึ้นไป

การเลี้ยงต่อหัวเสือสามารถพัฒนาอาชีพโดยการให้ต่อหัวเสือสร้าง / เกาะรังกับไม้มงคล / โครงลวดรูปเจดีย์ จะทำให้สามารถขายรังต่อในราคาสูงขึ้น เป็นการเพิ่มมูลค่าของสินค้า เพราะรังต่อหัวเสือมีเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อและโชคลางมาเกี่ยวข้อง

การเลี้ยงต่อหัวเสือ


ดาวน์โหลดเอกสาร (pdf ขนาด 3230.79 KB)

ความรู้กินได้อื่นๆ

น้ำหมักมูลสุกรสร้างเงิน

น้ำหมักมูลสุกรสร้างเงิน

น้ำหมักมูลสุกร เป็นปุ๋ยทางใบที่ทำให้พืชโดยเฉพาะข้าวมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เพิ่มผลผลิตได้ดี ช่วยแก้ปัญหากลิ่นมูลสุกรจากฟาร์มหมูที่ไปรบกวนชุมชน
โดย ฐิติฌาภรณ์  พงศ์จันทร์
เส้นทางเห็ดโคนน้อย

เส้นทางเห็ดโคนน้อย

เห็ดโคนน้อยหรือเห็ดถั่วสามาถเพาะเลี้ยงได้ มีรสชาติใกล้เคียงกับเห็ดโคน
โดย นางสาวศิรินภา ธงภักดี
การเลี้ยงนกกระทา

การเลี้ยงนกกระทา

ปัจจุบันนกกระทาจัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีการเลี้ยงเพื่อใช้เนื้อและไข่ในการบริโภค อีกทั้งมูลของนกกระทายังเป็นปุ๋ยที่ดีต่อพืชไร่ การเลี้ยงนกกระทาจึงได้รับการส่งเสริมเพื่อเป็นอาชีพที่ทำรายได้สูงและมีความยั่งยืน
ผักไฮโดรโปรนิกส์

ผักไฮโดรโปรนิกส์

การปลูกผักด้วยระบบ Hydroponics สามารถลดการใช้สารเคมี ช่วยกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชไปได้เกือบทั้งหมด  ทำให้ได้ผักมีคุณภาพ ความสด กรอบอร่อย ปลอดสารพิษ

ศูนย์ความรู้กินได้