ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — creative [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

เปิดสมองเพชร เพชร โอสถานุเคราะห์

... แต่แม่ก็ยังบังคับให้เรียนด้านธุรกิจจนจบ ผมแอบไปเรียน วิชาด้านศิลปะบ้าง อย่างวิชาการเขียนสร้างสรรค์ (Creative Writing) ครูยังชมว่าสามารถเป็น นักเขียนมืออาชีพได้ แต่ตอนเรียนวิชาด้านธุรกิจ ผมรู้สึกเครียดมาก ...
Pages: 1