ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — แอปพลิเคชัน [x]
ผลการค้นหา 3 รายการ

KNOWLEDGE PLUS โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.)

แอปพลิเคชัน KNOWLEDGE PLUS โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) นำเสนอองค์ความรู้ที่สำคัญและจำเป็น ...

Kratooktomkid กระตุกต่อมคิด โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.)

แอปพลิเคชันกระตุกต่อมคิด โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) นำเสนอความรู้ในการสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ที่ต่อยอดเป็นอาชีพได้ให้กับเด็กและเยาวชน ...

BBL Playground สนามเด็กเล่น BBL เล่นตามรอยพระยุคลบาท โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.)

แอปพลิเคชันกระตุกต่อมคิด โดยสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) นำเสนอความรู้ในการสร้างแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์ที่ต่อยอดเป็นอาชีพได้ให้กับเด็กและเยาวชน ...
Pages: 1