ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — แพทย์ทางเลือก [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

ลูกประคบสมุนไพรสด

สมุนไพรไทยจัดเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ต่างประเทศค้นคว้าเพื่อนำไปพัฒนาเป็นยารักษาโรคและมีหลายประเทศที่นำสมุนไพรไทยไปปลูกและทำการค้าขายแข่งกับประเทศไทย แพทย์แผนโบราณได้นำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์ในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บกันอย่างแพร่หลาย การนำ สมุนไพร ชนิดต่างๆ มาใช้เป็นยารักษาโรคนั้น แพทย์แผนโบราณจะต้องมีการเก็บส่วนต่างๆ ของพืชสมุนไพรมาใช้งาน และมีการนำมาแปรรูปหรือเป็นยารักษาโรคในรูปแบบแตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องถิ่น ลูกประคบสมุนไพรเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของการนำสมุนไพรมาใช้ในการบำบัดรักษาโรคของการแพทย์แผนไทย...
Pages: 1