ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — เครื่องดนตรีพื้นบ้าน [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

ผลิตเครื่่องเล่นดนตรีพื้นบ้าน "สะล้อ"

... เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้เล่นประจำภาคเหนือ เป็นสัญลักษณ์ของดนตรีพื้นบ้านล้านนา ปัจจุบันผู้ผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนาเริ่มมีจำนวนน้อยลง ในขณะที่โรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ ได้มีหลักสูตรเพื่อการอนุรักษ์การเล่นดนตรีพื้นบ้านล้านนา ...
Pages: 1