ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — เคบาย่า [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

ช่างตัดชุดเกบาย่า

เคบาย่า (Kebaya) เป็นชุดที่แสดงถึงวัฒนธรรมการแต่งกายของสตรีชาวสตูลที่ยังคงสืบทอดจนถึงปัจจุบัน ...
Pages: 1