ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — เกษตรอินทรีย์ [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

ข้าวไรซ์เบอรี่ อินทรีย์

... สีม่วงเข้ม รูปร่างเมล็ดเรียวยาว ข้าวกล้องมีรสสัมผัสนุ่มนวล สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีโดยควรปลูกแบบเกษตรอินทรีย์เนื่องจากเป็นที่ต้องการของตลาดและผลลิตไปจำหน่ายได้ในราคาสูง ไรซ์เบอร์รี่เป็นข้าวที่ให้ผลผลิตต่อไร่ในอัตราปานกลาง ...
Pages: 1