ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — อบรม [x]
ผลการค้นหา 2 รายการ

โครงการอบรมความรู้ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สำหรับผู้บริหารรุ่นที่ 5

โครงการอบรมความรู้ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์สำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 5 (The 5th Executive Creative Economy Training) “Change for the Better” ระหว่างวันที่ ...

งานสำเร็จการอบรม EXCET รุ่นที่ 4

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดงานมอบประกาศนียบัตรอบรมหลักสูตรผู้บริหารด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ รุ่นที่ 4 สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ ...
Pages: 1