ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

กิจกรรมส่งเสริมโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

... และจะเป็นการสร้างความร่วมมือเชิงรุกของหน่วยงานพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาแนวทางและต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการดำเนินนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต กิจกรรมไฮไลท์บางส่วนที่ทางคณะกรรมการบูรณาการฯ ...
Pages: 1