ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ [x]
ผลการค้นหา 2 รายการ

กิจกรรมส่งเสริมโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

... และจะเป็นการสร้างความร่วมมือเชิงรุกของหน่วยงานพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาแนวทางและต้นแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนการดำเนินนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ของเด็กและเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต กิจกรรมไฮไลท์บางส่วนที่ทางคณะกรรมการบูรณาการฯ ...

กิจกรรมส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

... สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กระทรวงศึกษาธิการ เอกสารดาวน์โหลด เอกสารกิจกรรมส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (pdf ขนาด 9.7 MB) แผ่นพับกิจกรรมส่งเสริมนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ...
Pages: 1