ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — ภูมิปัญญา [x]
ผลการค้นหา 5 รายการ

งานปักลูกเดือยภูมิปัญญาบนผ้าทอกะเหรี่ยง

... ถึงแม้ไม่ได้เป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงแต่คนในพื้นที่ก็จะใส่เสื้อกะเหรี่ยงร่วมในงานและพิธีสำคัญต่างๆ ชาวกะเหรี่ยงมีภูมิปัญญาด้านการทอผ้าจนเป็นวัฒนธรรมประจำเผ่า เป็นเอกลักษณ์ของชาวกะเหรี่ยงที่ผู้หญิงทุกคนต้องทอผ้าให้คนในครัวเรือนใส่ ...

ข้าวฮางปลอดสารพิษ

คนในสังคมปัจจุบันหันมาดูแลเรื่องสุขภาพ ข้าวฮางเป็นภูมิปัญญาของชาวอีสาน มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ให้สารอาหารคาร์โบไฮเดรต วิตามินและแร่ธาตุ ...

อาหารว่างไทใหญ่

... ลักษณะเนื้อขนมคล้ายเนื้อเค้ก บนสุดราดด้วยกะทิสด ข้น การทำอาหารว่างไทใหญ่เป็นอาชีพที่มีความสำคัญทั้งด้านการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างรายได้ให้ครอบครัวและชุมชน สมควรมีการพัฒนาต่อยอดเพิ่มมูลค่าและยกระดับให้รู้จักกันแพร่หลาย ...

ลูกประคบสมุนไพรสด

... การเรียนรู้เกี่ยวกับการทำลูกประคบสมุนไพร จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้และร่วมสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผลิตเครื่่องเล่นดนตรีพื้นบ้าน "สะล้อ"

“สะล้อ” เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้เล่นประจำภาคเหนือ เป็นสัญลักษณ์ของดนตรีพื้นบ้านล้านนา ปัจจุบันผู้ผลิตเครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนาเริ่มมีจำนวนน้อยลง ในขณะที่โรงเรียนและสถานศึกษาต่างๆ ได้มีหลักสูตรเพื่อการอนุรักษ์การเล่นดนตรีพื้นบ้านล้านนา เครื่องดนตรี “สะล้อ” จึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของบุคคลที่ต้องการเล่นดนตรีพื้นบ้านและที่ต้องการศึกษา “สะล้อ” เครื่องดนตรีพื้นบ้านล้านนา เป็นเครื่องเล่นดนตรีประจำภาคเหนือ หากบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่คนพื้นเมืองที่อยู่ภาคเหนือจะนึกถึงดนตรีพื้นบ้านล้านนา ส่วนใหญ่คงจะนึกถึง...
Pages: 1