ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — ติดปีกความรู้สู่นอกห้องเรียน [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

กิจกรรมส่งเสริมโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

... ได้จัดกิจกรรมบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ทั้งโครงการปิดเทอมนี้...สนุกคิด...สนุกเรียนรู้...สู่อนาคต โครงการติดปีกความรู้สู่นอกห้องเรียน โครงการ Museum Thailand โครงการอำนวยความสะดวกในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ...
Pages: 1