ค้นหา

 
ค้นหาจาก: tags — การพัฒนาชาติไทย [x]
ผลการค้นหา 1 รายการ

D-Day! นิทรรศการ "ถอดรหัสไทย"

... จากบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ผ่านนิทรรศการที่มีรูปแบบการนำเสนอที่แปลกใหม่ อาทิ เทคโนโลยี สื่อผสมเรื่องราวการพัฒนาชาติไทย ห้องครัวมีชีวิตที่จะพาไปเรียนรู้เรื่องราวของอาหารไทยผ่านโมชั่นกราฟิก ...
Pages: 1