OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

โครงการพัฒนาแนวทางและขยายผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง

720 | 14 ธันวาคม 2560


โครงการพัฒนาแนวทางและขยายผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง เป็นโครงการภายใต้แผนบูรณาการการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต ที่ สบร. ได้ดำเนินงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบและเครือข่ายสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง BBL : เล่นตามรอยพระยุคลบาท จำนวน 372  โรงเรียน ในพื้นที่ 4 ภูมิภาค ในการพัฒนาสนามเด็กเล่นสำหรับเด็กปฐมวัยภายใต้แนวคิด “เล่นตามรอยพระยุคลบาท”  และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำแนวคิด BBL ไปสู่การปฏิบัติ ทาง สบร.จึงได้ต่อยอดความรู้เรื่องการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในสนามเด็กเล่นฯให้กับ ผู้บริหาร ครู และผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กอย่างต่อเนื่อง  และในครั้งนี้ สบร.ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาครูในรูปแบบสื่อวิดิทัศน์ เด็กปฐมวัยสำหรับครอบครัว ในพื้นที่ภาคใต้ ณ โรงเรียนบ้านสำนัก จังหวัดระนอง จำนวน 120  คน  ในวันที่ 2-3 ธันวาคม 2560  โดยวิทยากรจากโรงเรียนทำหนังรามจิตติ ทั้งนี้ เพื่อให้ครูสามารถสื่อสารการใช้พื้นที่สนามเด็กเล่นฯและการออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กในรูปแบบคลิปวิดีโอ เพื่อนำไปใช้ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของการเล่นในเด็กปฐมวัย ให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง

คลิกเพื่อชมบรรยกาศการอบรมเชิงปฏิบัติการ

   

   

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

Knowledge in the Park | เปิดพื้นที่เรียนรู้สาธารณะใจกลางกรุง

Knowledge in the Park | เปิดพื้นที่เรียนรู้สาธารณะใจกลางกรุง

กิจกรรมเปิดพื้นที่เรียนรู้สาธารณะใจกลางกรุง พบกิจกรรมที่หลากหลายสร้างเครือข่ายเด็ก เยาวชน และ ประชาขนผู้รักการเรียนรู้
OKMD ชวนคนรุ่นใหม่เปิดประสบการณ์ใหม่กับแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ในเวิร์กช็อป “Herbal Balm”

OKMD ชวนคนรุ่นใหม่เปิดประสบการณ์ใหม่กับแนวทางพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ในเวิร์กช็อป “Herbal Balm”

เพราะเทรนด์โลกกำลังหันมาสนใจผลิตภัณฑ์ที่ทำจากธรรมชาติ จึงเกิดโอกาสทางการตลาดมากมายสำหรับสินค้าที่เกี่ยวข้อง OKMD จึงนำเสนอแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
OKMD จัดเวิร์กช็อปตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ “อาหารเช้าคนเมือง”

OKMD จัดเวิร์กช็อปตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ “อาหารเช้าคนเมือง”

เพราะร่างกายอดอาหารมาตลอดทั้งคืน อาหารมื้อเช้า คือมื้อที่สำคัญที่สุด และเป็นมื้อที่จะให้พลังงานกับร่างกายไปตลอดทั้งวัน
ประชุมคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2561

ประชุมคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2561

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ครั้งที่ 2/2561 ณ อพวช.

ข่าวและกิจกรรม