OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

เปิดมุมความรู้กินได้แม่ฮ่องสอน

261 | 31 สิงหาคม 2561
เปิดมุมความรู้กินได้แม่ฮ่องสอน
14 มิถุนายน 2561 : นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน นายสุเทพ นุชทรวง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และนายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ร่วมเปิดมุมความรู้กินได้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนและสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการทำมาหากินที่สอดคล้องกับต้นทุนและศักยภาพของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและให้บริการด้านการทำมาหากินให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นทางการ
 

ภายในงานดังกล่าวยังมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้จากกล่องความรู้กินได้ โดยเจ้าของความรู้และนักจัดการความรู้  ดังนี้ 

นิทรรศการและโชว์เคส เรื่อง “ปักลูกเดือย ผ้าทอกะเหรี่ยง” จากอำเภอแม่สะเรียง และ “วิถีผ้าลาหู่ดำ ปเกอเญอ” จากอำเภอปางมะผ้า 

   

   

เวิร์คชอปสร้างอาชีพ เรื่อง “การทำตุ๊กตาวัฒนธรรมไทใหญ่” จากอำเภอปาย และ “งานปักลูกเดือย ภูมิปัญญาชาติพันธุ์ผ้าทอกะเหรี่ยง” จากอำเภอแม่สะเรียง 

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

OKMD และ Tk park มอบหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่น้องๆโรงเรียนปลูกจิต

OKMD และ Tk park มอบหน้ากากอนามัย N95 ให้แก่น้องๆโรงเรียนปลูกจิต

OKMD และ TK park ห่วงใยสุขภาพน้องๆ ที่ต้องเผชิญกับปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากฝุ่นละออง PM 2.5
 สบร. ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสตูล

สบร. ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมศึกษาดูงานจากวิทยาลัยชุมชนสตูล

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. โดย ดร.อภิชาติ ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักโครงการและจัดการความรู้ ให้การต้อนรับ ดร.วรรณดี สุธาพาณิชย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสตูล และบุคลากรวิทยาลัยชุมชนสตูล เข้าศึกษาดูงานและฟังบรรยาย หัวข้อ “เทรนด์โลกกับการทำมาหากินของคนไทย”
สบร. ร่วมลงนามความร่วมมือจัดตั้งเครือข่ายการจัดการความรู้ประเทศไทย (TKMN)

สบร. ร่วมลงนามความร่วมมือจัดตั้งเครือข่ายการจัดการความรู้ประเทศไทย (TKMN)

กรุงเทพ-ทริส คอร์ปอเรชั่น จับมือสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สถาบันคลังสมองแห่งชาติ และสถาบันเพื่อการจัดการความรู้และนวัตกรรมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดตั้งเครือข่ายการจัดการความรู้ประเทศไทย 
Knowledge in the Park | เปิดพื้นที่เรียนรู้สาธารณะใจกลางกรุง

Knowledge in the Park | เปิดพื้นที่เรียนรู้สาธารณะใจกลางกรุง

กิจกรรมเปิดพื้นที่เรียนรู้สาธารณะใจกลางกรุง พบกิจกรรมที่หลากหลายสร้างเครือข่ายเด็ก เยาวชน และ ประชาขนผู้รักการเรียนรู้

ข่าวและกิจกรรม