OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

เปิดมุมความรู้กินได้แม่ฮ่องสอน

345 | 31 สิงหาคม 2561
เปิดมุมความรู้กินได้แม่ฮ่องสอน
14 มิถุนายน 2561 : นายวีระชัย กวีธีระวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาลัยชุมชน นายสุเทพ นุชทรวง ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และนายคมสัน คูสินทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน ร่วมเปิดมุมความรู้กินได้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนและสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการทำมาหากินที่สอดคล้องกับต้นทุนและศักยภาพของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและให้บริการด้านการทำมาหากินให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นทางการ
 

ภายในงานดังกล่าวยังมีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้จากกล่องความรู้กินได้ โดยเจ้าของความรู้และนักจัดการความรู้  ดังนี้ 

นิทรรศการและโชว์เคส เรื่อง “ปักลูกเดือย ผ้าทอกะเหรี่ยง” จากอำเภอแม่สะเรียง และ “วิถีผ้าลาหู่ดำ ปเกอเญอ” จากอำเภอปางมะผ้า 

   

   

เวิร์คชอปสร้างอาชีพ เรื่อง “การทำตุ๊กตาวัฒนธรรมไทใหญ่” จากอำเภอปาย และ “งานปักลูกเดือย ภูมิปัญญาชาติพันธุ์ผ้าทอกะเหรี่ยง” จากอำเภอแม่สะเรียง 

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

OKMD ร่วมมือ กรุงเทพมหานคร เปิดสนามเด็กเล่น OKMD  ต้นแบบด้านการพัฒนาทางสมองเด็กและเยาวชนแห่งแรกกลางกรุง

OKMD ร่วมมือ กรุงเทพมหานคร เปิดสนามเด็กเล่น OKMD ต้นแบบด้านการพัฒนาทางสมองเด็กและเยาวชนแห่งแรกกลางกรุง

ต้นแบบสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง (Brain-based Learning หรือ BBL) แห่งแรกของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ณ โรงเรียนปลูกจิต สำนักงานเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 
การขยายผลแนวคิดสนามเด็กเล่น OKMD ตามหลักการพัฒนาสมอง โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว

การขยายผลแนวคิดสนามเด็กเล่น OKMD ตามหลักการพัฒนาสมอง โรงเรียนบ้านหนองกุงแก้ว

ปรับปรุงพื้นที่เล่นตามแนวคิด "สนามเด็กเล่น OKMD" ซึ่งออกแบบโดยใช้องค์ความรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL)
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมตอบแบบสอบถามกับ OKMD

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมตอบแบบสอบถามกับ OKMD

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากการร่วมตอบแบบสอบถามความพึงพอใจและการได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์ OKMD

OKMD ติดปีกเด็ก เยาวชน คนวัยทำงานในพื้นที่อีอีซี หนุนเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

OKMD ติดปีกเด็ก เยาวชน คนวัยทำงานในพื้นที่อีอีซี หนุนเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เปิดสองหลักสูตรสำคัญ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ และเออาร์ มั่นใจเป็นสิ่งจำเป็นในศตวรรษที่ 21  

ข่าวและกิจกรรม