โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบและเครือข่ายสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง BBL : เล่นตามรอยพระยุคลบาท ได้จัดทำชุดองค์ความรู้ เรื่อง พัฒนาการเด็กเริ่มต้นง่ายๆแค่ “เล่นสนุก” 

" /> โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบและเครือข่ายสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง BBL : เล่นตามรอยพระยุคลบาท ได้จัดทำชุดองค์ความรู้ เรื่อง พัฒนาการเด็กเริ่มต้นง่ายๆแค่ “เล่นสนุก” 

" /> สบร. พัฒนาชุดองค์ความรู้ เรื่อง พัฒนาการเด็กเริ่มต้นง่ายๆแค่ “เล่นสนุก”
OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

สบร. พัฒนาชุดองค์ความรู้ เรื่อง พัฒนาการเด็กเริ่มต้นง่ายๆแค่ “เล่นสนุก”

218 | 22 มิถุนายน 2561
โครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบและเครือข่ายสนามเด็กเล่นตามหลักการพัฒนาสมอง BBL : เล่นตามรอยพระยุคลบาท ได้จัดทำชุดองค์ความรู้ เรื่อง พัฒนาการเด็กเริ่มต้นง่ายๆแค่ “เล่นสนุก” เป็นการนำเสนอองค์ความรู้เรื่องสมองกับพัฒนาการเด็กในช่วงอายุ 0-6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นช่วงวัยแห่งการเรียนรู้ ดังนั้นการเตรียมความพร้อมสำหรับเด็กในวัยนี้จึงมีความสำคัญ โดยในครั้งนี้ทางโครงการฯได้ลงพื้นที่ในโรงเรียนต้นแบบ และโรงเรียนเครือข่ายสนามเด็กเล่นฯในพื้นที่ 4 ภูมิภาคเพื่อเก็บข้อมูลตัวอย่างในการจัดการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง และการใช้ประโยชน์ของพื้นที่สนามเด็กเล่นฯ นำมาพัฒนาเป็นเนื้อหาความรู้ในชุดความรู้ที่เข้าถึงง่ายสำหรับผู้ที่สนใจต่อไป

วันที่ 9-11 เมษายน 2561 : โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ  โรงเรียนวัดหนองโรง โรงเรียนวัดหนองไม้แดง จ.นครสวรรค์  

และโรงเรียนบ้านลำนัง จ.พิจิตร 

           

วันที่ 3-5  พฤษภาคม 2561 : โรงเรียนบ้านสำนัก +จ.ระนอง  โรงเรียนบ้านห้วยตาหมิง จ.สุราษฏร์ธานี

   

วันที่ 10-12  พฤษภาคม 2561 : โรงเรียนอนุบาลเมืองหนองพอก  จ.ร้อยเอ็ด  โรงเรียนบ้านบะเค และโรงเรียนกุดโง้ง จ.มุกดาหาร

      

ข่าวและกิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ทำมาหากิน “ทำมาหากิน พื้นถิ่นสระแก้ว”

กิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ทำมาหากิน “ทำมาหากิน พื้นถิ่นสระแก้ว”

วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ โดยงานศูนย์ความรู้กินได้ จัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ "ทำมาหากิน พื้นถิ่นสระแก้ว"
กิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ทำมาหากิน "เปิดกล่องความรู้ทำมาหากิน พื้นถิ่นบุรีรัมย์"

กิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ทำมาหากิน "เปิดกล่องความรู้ทำมาหากิน พื้นถิ่นบุรีรัมย์"

วิทยาลัยชุมชนบุรีรัมย์ และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ โดยงานศูนย์ความรู้กินได้ จัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ "เปิดกล่องความรู้ทำมาหากิน พื้นถิ่นบุรีรัมย์"
กิจกรรมสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้และสรุปผลองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ ประจำปี 2561

กิจกรรมสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้และสรุปผลองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ ประจำปี 2561

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายนักจัดการความรู้และสรุปผลองค์ความรู้เพื่อการประกอบอาชีพ ประจำปี 2561
เปิดมุมความรู้กินได้แม่ฮ่องสอน

เปิดมุมความรู้กินได้แม่ฮ่องสอน

วชช.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับ สบร. เปิดมุมความรู้กินได้จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านการทำมาหากินที่สอดคล้องกับต้นทุนและศักยภาพของจังหวัดแม่ฮ่องสอนและให้บริการด้านการทำมาหากินให้กับประชาชนในพื้นที่

ข่าวและกิจกรรม