OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

แซนด์วิช คิดได้ไง

417 ครั้ง
ลืมแซนด์วิชเดิมๆ ไปเลยครับ เมื่อความ วิบ วิบวับ บังเกิด