ศูนย์ความรู้กินได้

Screen Shot 2557-04-22 at 13.08.41

กิจกรรมขยายผลความรู้กินได้ “(อี)สาน จัก ถัก ทอ”

April 22, 2014

อ่านต่อ
samunpri-3

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “สมุนไพรล้านนาเพื่อการส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจและสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น”

April 9, 2014

อ่านต่อ
04

กิจกรรมพัฒนานักจัดการความรู้ ภายใต้โครงการศูนย์ความรู้กินได้

October 2, 2013

สำนักโครงการและจัดการความรู้ โครงการขยายผลศูนย์ความรู้กินได้ ได้ดำเนินการพัฒนานักจัดการความรู้และเครือข่ายนักจัดการความรู้ตามแนวทางศูนย์ความรู้กินได้

อ่านต่อ