OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

TK Reading Club ตอน สนธิสัญญาฟลามิงโก

421
19 สิงหาคม 2560 | เวลา: 14.00 น.
สถานที่: ห้องมินิเธียเตอร์ 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
TK Reading Club ตอน สนธิสัญญาฟลามิงโก
อุทยานการเรียนรู้ TK park ขอเชิญนักอ่านคอนิยาย เข้าไปสู่โลกของเหล่าสรรพสัตว์ที่ต่างก็มีความลับเช่นเดียวกับมนุษย์ แต่เมื่อความลับนั้นไม่ได้รับรู้เพียงแค่สัตว์อีกต่อไป “สนธิสัญญาฟลามิงโก” จึงเกิดขึ้นเพื่อใช้เก็บรักษาความลับเหล่านั้น พบกับ คุณจิราภรณ์ วิหวา นักเขียนเจ้าของผลงานจะมาไขความลับในทุกเรื่องราวของหนังสือเล่มนี้

วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560  เวลา 14.00 น. ณ ห้องมินิเธียเตอร์ 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 Dazzle Zone ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
 
...เพราะการอ่านไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในตำราเรียน...
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้