OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

มาร่วมติดปีกความรู้สู่นอกห้องเรียนกับ 2 แคมป์

413
27 เมษายน - 04 พฤษภาคม 2560
สถานที่: อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด
ประกาศรายชื่อน้องๆนักสร้างสรรค์

1. Game Maker Camp คอร์ส 2 วัน
วันเวลา: 27-28 เมษายน 2560 เวลา 10.00-16.30 น.
สถานที่: อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด 
*เหมาะสำหรับน้องๆ ที่ยังไม่เคยสร้าง หรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Scratch มาก่อน เริ่มเปิดประสบการณ์ ก้าวเข้าสู่โลกของนักสร้าง นักประดิษฐ์เกมส์ 
2. Bot Camp คอร์ส 3 วัน
วันเวลา: 2-4 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00-16.30 น.
สถานที่: อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด 
*เหมาะสำหรับน้องๆ ที่สนใจด้าน Robotics มาเรียนรู้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์ด้วยหุ่นยนต์อัจฉริยะ mBot และสนุกกับการแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยหุ่นยนต์อย่างสร้างสรรค์ พร้อมกิจกรรม แข่งหุ่นยนต์และ การเขียนโปรแกรม สร้างเครื่องดนตรี และอื่นๆ อีกมากมาย


**กิจกรรมแต่ละ Camp ไม่มีค่าใช้จ่าย**
**มีอาหารว่างให้น้อง 2 ช่วง คือช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน และช่วงบ่ายก่อนเลิกเรียน พร้อมอาหารกลางวันให้น้องๆ ทุกวัน คุณพ่อคุณแม่จึงสบายใจได้ ว่าทางพี่ๆ OKMD จะดูแลน้องๆ เป็นอย่างดีตลอดวัน**


กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้