OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

Knowledge in the (Museum’s) Park

177
23 - 24 พฤศจิกายน 2562 | เวลา: 13.00-17.00 น.
สถานที่: ลานคนกบแดง มิวเซียมสยาม
Knowledge in the (Museum’s) Park
Knowledge in the Park อีกหนึ่งกิจกรรมสร้างสรรค์จัดโดย OKMD ที่เปิดโอกาสให้คนไทยเข้าถึงองค์ความรู้ สร้างแรงบันดาลใจ และกระตุ้นให้ผู้ที่สนใจได้ใช้เวลาว่างในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะที่จำเป็นในทศวรรษที่ 21 ทั้งในเรื่องการพัฒนาตนเอง การส่งเสริมกิจกรรมตามความชอบ และการพัฒนาทักษะอาชีพใหม่ๆ ทั้งด้านร่างกาย สังคม และสติปัญญาอย่างครบวงจร อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของคนทุกกลุ่มวัย ทั้งวัยเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน และผู้สูงวัย
 
Knowledge in the (Museum’s) Park ครั้งนี้  OKMD ได้ร่วมกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ หรือ Museum Siam จัดกิจกรรมเชิงบูรณาการ ภายใต้โครงการส่งเสริมพื้นที่ทางวัฒนธรรม Cultural District Arts Festival 2019 โดยมุ่งหวังให้เกิดการส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้ที่น่าสนใจ พร้อมกับกระแสการท่องเที่ยวเชิงความรู้ ระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ลานคนกบแดง มิวเซียมสยาม ตามตารางกิจกรรม ดังนี้

23 พฤศจิกายน 2562
  • 13.00-17.00 น.    เพลินเพลงกับดนตรีแจ๊ส และเยาวชนคนดนตรีจากเวที TK แจ้งเกิด ณ เวทีลานคนกบแดง​
  • 13.00-17.00 น.    เวิร์คชอปงานคราฟท์ : พวงกุญแจปลาตะเพียนสาน และ ที่คั่นหนังสือหนังตะลุง
  • 14.00-16.00 น.    เวิร์คชอป : พับมาลัยกระดาษ และ Mini OKMD Shop ณ เต๊นท์กิจกรรม ลานคนกบแดง
  • 14.00-16.00 น.    กิจกรรมหุ่นยนต์ : สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยกิจกรรม MBOT ผ่านการบังคับและเรียนรู้คำสั่งเบื้องต้นเกี่ยวกับหุ่นยนต์ พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ไปกับ Google card board ณ ห้องนิทรรศการ 2-3 
 
24 พฤศจิกายน 2562
  • 13.00-17.00 น.    เพลินเพลงกับดนตรีแจ๊ส และเยาวชนคนดนตรีจากเวที TK แจ้งเกิด ณ เวทีลานคนกบแดง
  • 13.00-17.00 น.    เวิร์คชอปงานคราฟท์ : พวงกุญแจปลาตะเพียนสาน และ ที่คั่นหนังสือหนังตะลุง
  • 14.00-16.00 น.    เวิร์คชอป : กระเป๋าหนังไร้รอยเย็บ และ  Mini OKMD Shop ณ เต๊นท์กิจกรรม ลานคนกบแดง
  • 15.00-16.00 น.    เพลิดเพลินกับกลุ่มนักเต้นบาสสโลป ​

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
www.facebook.com/CulturalDistrictBangkok