OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

อบรมออกแบบ Infographic ด้วยโปรแกรม Illustrator

138
26 - 27 พฤษภาคม 2561 | เวลา: 11.00 - 17.00 น.
สถานที่: ห้องอบรม IT Workshop 1 - 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
อบรมออกแบบ Infographic ด้วยโปรแกรม Illustrator

อบรมออกแบบ Infographic ด้วยโปรแกรม Illustrator
สำหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไป

ปัจจุบัน Infographic มีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความน่าสนใจ เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น อุทยานการเรียนรู้ TK park จัดการอบรม "ออกแบบ Infographic ด้วยโปรแกรม Illustrator" ที่จะช่วยให้ท่านแปลงความคิด (ideas) และแนวคิด (concepts) ออกมาเป็นภาพ สามารถจำแนกการนําเสนอเนื้อหาออกเป็นส่วนๆ จากเรียนรู้เทคนิคการออกแบบ Infographic ให้น่าสนใจด้วย Adobe Illustrator โปรแกรมสุดฮิตในวงการออกแบบ

วันเสาร์ที่ 26 – วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 17.00 น. ณ ห้องอบรม IT Workshop 1 - 2 อุทยานการเรียนรู้ TK park ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
สอบถามข้อมูลและสมัครเข้าอบรม โทร. 02 257 4300 ต่อ 301, 302 (ค่าลงทะเบียน 1,200 บาท เฉพาะสมาชิก TK park)

กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้