OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

เชิญชวนให้คุณร่วมส่งสิ่งของเพื่อจัดแสดงในนิทรรศการว่าด้วยความหลากหลายทางเพศ

115
01 มกราคม - 10 มีนาคม 2561
เชิญชวนให้คุณร่วมส่งสิ่งของเพื่อจัดแสดงในนิทรรศการว่าด้วยความหลากหลายทางเพศ
มิวเซียมสยามอยากให้คุณร่วมส่งสิ่งของเพื่อบอกเล่าเรื่องราวของการค้นพบ การผลักไส การต่อสู้ 
การยอมรับ การใช้ชีวิต และกำลังใจที่ให้ทุกคนเป็นในสิ่งที่อยากเป็น
เรื่องราวของคุณ จะเป็นแรงบันดาลใจให้อีกหลายคนเข้าใจตัวเอง 
ช่วยให้สังคมเข้าใจความแตกต่างและยอมรับในความหลากหลายทางเพศมากขึ้น

วิธีการส่งสิ่งของและเรื่องราว
  • ถ่ายรูปสิ่งของ (อย่างน้อย 1 - 5 ภาพต่อชิ้น) พร้อมเล่ารายละเอียดของวัตถุที่คุณต้องการส่งเข้าคัดเลือกจัดแสดงในนิทรรศการ
  • เขียนเล่าเรื่องราวของคุณที่เกี่ยวข้องกับสิ่งของ ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต แรงบันดาลใจที่ได้รับจากได้รับวัตถุชิ้นนั้น ความสัมพันธ์หรือความหมายของวัตถุที่มีต่อตัวคุณ (ไม่ว่าจะเป็นความทรงจำที่ดีหรือร้าย เพื่อเตือนใจ ตอกย้ำ หรือรำลึก)
  • ส่งภาพและเรื่องราว พร้อมข้อมูลติดต่อกลับเข้ามาที่ <queerexhibit@gmail.com> ก่อนวันที่ 10 มีนาคม 2561
  • สิ่งของและเรื่องราวที่ได้รับคัดเลือก จะได้รับการติดต่อกลับ เพื่อสัมภาษณ์และสอบถามข้อมูล 
  • ระยะเวลาการจัดแสดง ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2561 ณ มิวเซียมสยาม ท่าเตียน กรุงเทพฯ
  • มิวเซียมสยามมีหน้าที่ในการขนย้าย ดูแลวัตถุระหว่างการขนย้ายและจัดแสดง พร้อมทำประกันภัยให้วัตถุจัดแสดงทุกรายการ
กิจกรรมที่น่าสนใจประจำเดือนนี้