OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

จ้างดำเนินงานการเผยแพร่องค์ความรู้และกิจกรรมสัมมนา Knowledge Cities New Live New Opportunities
16 สิงหาคม 2560