OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เช่าใช้บริการ Internet
12 กันยายน 2559
 • ประเภท :
  -
 • รายละเอียดโครงการ :
  เช่าใช้บริการ Internet
 • สถานะโครงการ :
  เรียบร้อยแล้ว
 • ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่ประกาศ
  วันที่สิ้นสุด
  ผู้บันทึก
  ราคากลางเช่าใช้บริการ Internet วันที่ประกาศ 12 กันยายน 2559  วันที่สิ้นสุด 12 กันยายน 2559  ผู้บันทึก Adisorn 
  ประกาศผลเช่าใช้บริการ Internet วันที่ประกาศ 12 กันยายน 2559  วันที่สิ้นสุด 12 กันยายน 2559  ผู้บันทึก Adisorn 

รู้จักเรา OKMD