OKMD กระตุกต่อมคิด สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ - Opportunity for All
กระตุกต่อมคิด เพื่อพัฒนาความคิด เพิ่มความรู้ สร้างสรรค์ภูมิปัญญา

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

เช่าใช้บริการ Internet
12 กันยายน 2559
 • ประเภท :
  -
 • รายละเอียดโครงการ :
  เช่าใช้บริการ Internet
 • สถานะโครงการ :
  เรียบร้อยแล้ว
 • ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

  ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
  วันที่ประกาศ
  วันที่สิ้นสุด
  ผู้บันทึก
  ราคากลางเช่าใช้บริการ Internet วันที่ประกาศ 12 กันยายน 2559  วันที่สิ้นสุด 12 กันยายน 2559  ผู้บันทึก Adisorn 
  ประกาศผลเช่าใช้บริการ Internet วันที่ประกาศ 12 กันยายน 2559  วันที่สิ้นสุด 12 กันยายน 2559  ผู้บันทึก Adisorn